Privacyverklaring Hoegen Fietsverhuur

Wij, Hoegen Fietsverhuur gevestigd te Nunspeet aan de Industrieweg 60 D, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08008293 respecteren de privacy van de bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden opgegeven.
– Naam, adres en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– IP adres
– Paspoort of rijbewijsnummer

Bewaartermijn

Als u een contactformulier op de website invult, een e-mail of brief stuurt, per telefoon contact op neemt of uw gegevens persoonlijk bij ons bedrijf invult, dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn of, indien de wettelijke bewaartermijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de beantwoording en afhandeling.

Waarom worden u persoonsgegevens verwerkt

Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Gegevens delen met derde partijen

Wij verstrekken geen informatie aan derden.

Analyseren website bezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Met deze gegevens kunnen wij onze website en app optimaliseren. Wij proberen de gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies of het onrechtmatig gebruik te voorkomen van informatie die wij ontvangen. O.a. door versleuteling via SSL-certificaat, firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien dit onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Mocht u willen reageren op ons privacybeleid dan kunt u per e-mail of post contact met ons opnemen.

Hoegen Fietsverhuur
T.a.v. Nicole Migchelsen
Industrieweg 60 D
8071 CV NUNSPEET
info@hoegen-fietsverhuur.nl

Binnen 4 weken ontvangt u van ons bericht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen

Heeft u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen , neemt u dan contact op met Hoegen Fietsverhuur via info@hoegen-fietsverhuur.nl